#apa media

Kaiser Brothers Brewery - American Pale Ale. IBU: 51, Alcohol: 5.5%. Inspired by Bavaria, Brewed in Christchurch, a floral APA with a bitter following. A nice blend of NZ and Germany in a bottle.

#baveria  #germanbeer  #kaiser 
#beer  #craftbeer  #goodbeer  #microbrew  #beerreview  #beerbible  #hops 
#ratebeer  #nzbeer  #goodfood  #nuts4beer  #nzcraftbeer 
#ilovebeer  #craftnotcrap 
#brewery  #instabeer  #drinklocal  #beerporn  #cheers  #APA  #holidaybeers 
3/07/2018 (Wed) ❤ 78
💧🔥💨🌍🌀
از نظر آيورودا هر چيزى در جهان چه جاندار و چه بی جان از تركيب ٥ عنصر اصلى بنامهاى زير تشكيل شده است.
آب (Apa)
آتش (Tejas)
خاك (Prithvi)
هوا يا باد (Vayu)
فضا یا اِتِر (Akasha)
میزان و تناسب این عناصر در هر موجودی با دیگری متفاوت است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #آب  #آتش  #باد  #خاک   ِتِر
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha 
3/06/2018 (Tue) ❤ 240
🎋
پرکریتی Prakriti

به باور ايورودا هر شخص با طبيعتی خاص و منحصر بفرد كه به آن "پركريتي" مي‌گويند، پا به دنیا می‌گذارد . پراكريتي همان طبيعت بنيادي ذهن و فيزيولوژي ماست. تشخیص پرکریتی فرد اولین قدم در درمانگری است و از این طریق نقاط ضعف و قوت و استعدادهای بیماری و روش‌های درمان مناسب برای فرد مشخص می‌شود. پرکریتی همانند نقشۀ راه سلامت برای درمانگر و خود فرد است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 227
🎋🍲🍇
اولین سوال در ذهن یک پزشک آیورودایی این نیست که فرد مراجعه کننده دچار چه نوع بیماری است ، بلکه این است که بیمار من چه شخصیتی دارد، خلقیات او ، توانایی ها و استعدادهای او و نقاط ضعفش چیست و پس از تشخیص این مسائل تصمیم گیری درمانی شروع می شود.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 267
🔥🔥
آگنی که از آن به عنوان آتش مقدس یاد می‌شود یکی از مباحث پایه در آیوروداست.
آگنی در لغت به معنی سوزاندن است و منظور انرژی‌ای است که در بدن ما باعث تبدیل غذاها به انرژی و بافت می‌شود. آگنی در تمامی بافت‌ها و مایعات بدن وجود دارد. آگر آگنی یا همان آتش هاضمه به هر دلیل از میزان طبیعی خود کمتر یا بیشتر بشود، مقدمات بیماری فراهم می‌شود.
اهمیت آن به حدیست که قبل از هر درمانی باید وضعیت آگنی در فرد را بررسی کرد. اگر آگنی ناتوان باشد حتی داروهای تقویتی نه تنها فایده‌ای نخواهند داشت بلکه به خاطر هضم نادرست خودشان تبدیل به مشکل خواهند شد.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #آگنی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #agni 
3/06/2018 (Tue) ❤ 269
🍲🍇🎋
رژیم آیورودایی برای دستیابی به کمال سلامت آیورودا صرفاً یک سیستم دارویی نیست بلکه دانشی است برای ارتقاء کیفیت زندگی و طراحی شده تا سعادت و شادمانی را در همه‌ی مراتب زندگی تأمین کند. از طریق رژیم آیورودایی می‌توانیم به اوج سلامت و حداکثر بهرمندی از قابلیتهایمان برسیم که بنا به گفته‌ی دو دانشِ یوگا و آیورودا بی‌انتها هستند. زیبایی آیورودا در این است که یک سیستم کاملِ فیزیکی، ذهنی و روحی برای زندگی است. این هردو هم هنر محسوب می‌شوند هم دانش، که نه تنها روش صحیح زندگی را به ما نشان می‌دهند بلکه کلیدی برای خلق یک سبک زندگی‌اند که ما در آن از هرچه که انجام می‌دهیم خشنود و رها خواهیم بود.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 287
🍲🍇🎋
معالجه‌ی حقیقیِ بیماریها در واقع مراحل مؤخر آیوروداست و در ابتدا با پیشنهاداتی در تغییر شیوه‌ی زندگی تلاش دارد انرژی حیاتی و طول عمر را افزایش دهد. آیورودا برای همه‌ی افراد در هر سنی نسخه‌ای جامع و کاملدارد و به ما می‌آموزد چگونه در رسیدن به سبکی از زندگی که آرزویش را داریم و در حفظ سلامت خودمان به استادی برسیم. کسانی که آیورودا را در زندگی‌شان جای می‌دهند خود را در مسیری جدید از انرژی و نگرشی می‌یابند که حتی به معمولی‌ترین فعالیت‌ هایشان مثل خوردن و خوابیدن نیز مفهومی تازه و خاص می‌بخشد.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 265
🌱🌱🌱
فراگیری آيورودا را هیچ پايانی نیست.
با دقت و مداومت، خودت را وقف تحصیل آن کن.
مهارتت را با آموختن از ديگران و بی هیچ رشکی فزونی بخش.
فرزانگان همه را چون معلم خويش می‌دانند،
اگرچه بی‌خردان آنها را دشمن بشمرند.
#چاراکا  ( حکیم و پزشک آیورودایی)

#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #charaka 
3/06/2018 (Tue) ❤ 284
🌱🍃
آیورودا و دانش یوگا مثل دو خواهرند و حقیقت زندگی را می‌کاوند که یک وجه فیزیکی و وجهی روحانی دارد. این دو به ما کمک می‌کنند این حقیقت را درک کنیم که ما در دنیایی متغیر زندگی می‌کنیم که دائم در حال تغییر است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #charaka  #yoga 
3/06/2018 (Tue) ❤ 335
🍲🍲
چاتنی:
چاتنی ها به غذا رنگ و جلوه و طعم می‌دهند. اما نقش اصلی آنها در آشپزی آیور ودایی تحریک و افزایش آگنی و کمک به فرآیند هضم است. چاتنی را باید به مقدار بسیار کم خورد. چاتنی‌ها را می‌توان مانند ترشی‌های ایرانی فرض کرد با این تفاوت که فاقد سرکه هستند. بسیاری از ما آنها را ترشی هندی می‌نامیم اما ماهیت آنها با ترشی های ما متفاوت است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #charaka  #yoga 
3/06/2018 (Tue) ❤ 334
🍃🍃
با گذشت زمان و معمولاً به مرور از تعادل و طبع اولیه (پرکریتی) خارج می شویم. عدم تعادل پیش آمده را ویکریتی(vikriti) می‌نامند. این واژه به مفهوم "انحراف از طبیعت" است. بنابراین، دو واژه پراکریتی و ویکریتی مفهومی متضاد دارند. نخستین واژه به آنچه که برای هر انسانی طبیعی و دیگری به آنچه غیرطبیعی است، گفته میشود.

#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 272
🍎🍍🍇
امروزه زنده نگه داشتن مناسبت‌هایی چون یلدا اهمیتی بیشتر از گذشته دارد.
در گذشته و بویژه در فرهنگ آریایی و تمدن ایندوس اغلب جشن‌ها مربوط به مناسبت‌های طبیعی بود . برای مثال جشن آذرگان(آتش) آبانگان (آّب) نوروز، یلدا و بسیاری جشن‌های دیگر. اما انسان امروز طبیعت را رها کرده و به جای احترام به طبیعت و مادر زمین به آن صدمه می‌زند و در عوض جشن‌هایی را برگزار می‌کند که یکسره به "من" مرتبط است. جشن تولد من، جشن عروسی من، ... من و هر روز توجه به جشن‌های طبیعی کمتر و کمتر میشود.
حالا دیگر همه‌ی ما با اتفاقاتی که در اطرافمان افتاده باید متوجه این مهم شده باشیم. آلودگی هوا، طوفان گرد و خاک، از بین رفتن دریاچه ارومیه و ..... همه به خاطر بی توجهی ما به مادر طبیعت و خودخواهی ما بوده است. بازگشت به رسوم نیک نیاکانمان در پاسداشت طبیعت آن هم به صورت آگانه می‌تواند گامی در جهت اصلاح مسیر و احترام دوباره به زمین و خویشتن خویش باشد.
یلداتون سرشار از برکت🙏🌹
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #یلدا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti  #yalda 
3/06/2018 (Tue) ❤ 423
🍃🍃
انار از نگاه آیورودا
میوه ای با طعم مختلط از مزه های شیرین ، ترش و گس کیفییت خنک دارد. و ویپاکای شیرین.. انار واتا را افزایش و پیتا و کافا را کاهش می دهد . باعث افزایش سلولهای قرمز خون استو مناسب تب ، بیماریهای قلبی و کم خونی است . انار را نباید با گوشت یا لبنیات خورد.
در آیورودا از انار به همراه ترکیباتی خانگی برای بیماریهایی مثل سرفه، تهوع،خونریزی بینی ، جوش، کهیر و غیره استفاده می شود.
برگرفته از کتاب #درمان_خویشتن_با_آشپزی_آیورودایی 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #انار 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #yalda  #pomegranate 
3/06/2018 (Tue) ❤ 413
🍉🍉
هندوانه از نگاه آیورودا
هندوانه شیرین و سرد است و ویپاکای شیرین دارد. سنگین و مدّر است. کافا و واتا را افزایش می دهد و پیتا را آرام می کند. به مدفوع فرم میدهد و باعث تخلیه کلیه ها می گردد.
تا سه ساعت پس از خوردن غذا باید از خوردن هندوانه پرهیز کرد تا مطمئن شوید که هندوانه مدتی است کاملاً از معده گذشته و وارد روده ی کوچک شده . در آیورودا پیشنهاد می شود هندوانه را در هوای سرد و همینطور در شب و در هوای ابری و بارانی نخوریدچون ممکن است باعث ورم یا دردهای شکمی شود.
برگرفته از کتاب #درمان_خویشتن_با_آشپزی_آیورودایی 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #هندوانه 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #yalda  #watermelon 
3/06/2018 (Tue) ❤ 409
🍃
🌺کتاب "درمان خویشتن با آشپزی آیورودایی" تلاش می‌کند که به زبانی ساده ما را با اصول اولیه آیورودا آشنا کند و سپس اولین گام را برای ورود این دانش به زندگی روزمره فراهم کند.
🌺اگرچه در این کتاب با بیش از یکصد دستورالعمل آشپزی و حدود سیصد نوع درمان خانگی آشنا می‌شویم
اما این کتاب فراتر از یک کتاب آشپزی است و بیشتر تلاش دارد تا ما را با خودمان آشنا کند.
🌺به کار بستن آیورودا در زندگی روزمره علاوه بر اینکه برای یوگی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد می‌تواند برای افراد دیگر نیز بسیار مفید باشد.
چرا که این دانش به ما کمک می‌کند که به ذات طبیعی خود آشناتر و نزدیک‌تر باشیم و بتوانیم خود را در مسیر اهداف عالی زندگی قرار دهیم.
🌺کتاب حاضر به خاطر استقبال از آن به چاپ دوم رسیده است.
🌺علاقمندان می‌توانند این کتاب را به قیمت هجده هزار تومن از طریق ارسال پیام به لینک موجود در قسمت bio
تهیه نمایند.
🌺خرید بیش از 10 جلد شامل تخفیف خواهد شد.

#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 295
🍃🍃
کلمه‌ی آیور (Ayur) کلمه ای سانسکریت و به معنی حیات و زندگی است اما در فلسفه و نگرش ودایی زندگی محدود به حیات مادی نیست و سه سطح دارد.
1 . مادی
2 . احساسی
3 . روانی
بنابراین درمان نیز باید در هر سه سطح انجام شود.

#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 349
🍯🍯
عسل
عسل از نگاه آیورودا گرم و خشک است بنابراین برای کنترل کافا بی نظیر و مانند یک دارو است . عسل باعث کاهش دو فاکتور سرما و رطوبت در کافا می‌شود و از این روست که برای آن حکم درمان را دارد.
دقت کنید بهترین حالت عسل حالتی است که حرارت ندیده باشد و به اصطلاح خام باشد. اگر عسل را حرارت دهید تبدیل به ماده‌ای بسیار چسبنده می‌شود که در روده‌ها رسوب می‌کند.

#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #عسل 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti  #honey 
3/06/2018 (Tue) ❤ 333
🔮🔮
گوهر درمانی ( #Gem_Therapy  )
یکی از شاخه ها و ابزار درمان در آیوردا "گوهر درمانی" است که امروزه کمتر از آن به عنوان یک روش درمانی صحبتی به میان می‌آید. به هر حال در آیورودا آنچنان که برای گیاهان و خوراکی‌ها خواصی در نظر می‌گیرند ، جواهرات را نیز دارای خواص و انرژی می‌دانند و با این نگرش است که در کنار ابزارهای درمانی گاهی از جواهرات برای درمان استفاده می‌گردد.
البته گوهر درمانی در اغلب طب های مکمل هم جایگاهی دارد و مورد توجه بوده است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 303
🍃🍃
آیورودا و یوگا
شناخت طبع اولین رکن آیورودا برای داشتن یک زندگی بهتر و حفاظت از زندگی ارزشمندمان است . بر پایه‌ی این شناخت خوراک ورفتار و زندگی‌مان را تنظیم می‌کنیم تا به سلامت مطلوب برسیم و آگاهی را در همه‌ی عرصه‌های زندگی‌مان گسترش دهیم.
هدف یوگا نیز آوردن آگاهی و آرامش به زندگی و صحت عقل و جان است. جالب تر اینکه هردوی این دانش ها در یک فرهنگ و تمدن بالیده‌اند و مکمل یکدیگرند.
بنابراین باید برای اینکه بهترین بهره را از یوگا ببریم بهتر است پس از شناخت طبع هنگام یوگا آساناهایی را انجام دهیم که مناسب طبع ما باشد. بهتر است هر کس ترکیب تمرینی مختص خود را داشته باشد.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #charaka  #yoga 
3/06/2018 (Tue) ❤ 318
🍃🍃
اگر من یک واتایی باشم چه آساناهایی برایم مناسب است؟
افراد واتایی به طور ذاتی مثل باد بی قرارند و متغیر. آنها برای ثابت
نشستن و تمرکز مشکل دارند. بنابراین هر آسانایی که به ثبات و قرار بیانجامد و آرام کننده باشد برای یک واتایی مناسب است. مثلاً: #شوکاسانا  #سیدهاسانا  #پادماسانا 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #yoga  #Padmasana  #Siddhasana  #Sukhasana 
3/06/2018 (Tue) ❤ 295
🍃🍃
اگر من یک پیتایی باشم چه آساناهایی برایم مناسب است؟
یک پیتایی به طور معمول گرم است و باید حرکاتی را انجام دهد که خنک کننده باشند تا پیتا آرام گردد.
مثلاً: #شیتالی ، #ساروانگ_آسانا  یا همان ایستادن روی شانه و #هالاسانا  یا #گاو_آهن 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #yoga  #Halasana  #Saevangasana  #Sitali 
3/06/2018 (Tue) ❤ 238
🍃🍃
اگر من یک کافایی باشم چه آساناهایی برایم مناسب است؟
کافا سرد است وتمایل به سکون دارد بنابراین برای تحت کنترل درآوردن کافا باید از حرکاتی استفاده کنیم که تحرک بیشتری دارند، گرم کننده‌اند و انرژی بیشتری مصرف می‌کنند. مثلاً: #سوریا_ناماسکارا  #ویرادبادراسانا  #پاسچی_موتان_آسانا 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #یوگا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #yoga 
#Virabadrasana  #Pascimotansana  #SuryaNamaskare 
3/06/2018 (Tue) ❤ 204
☺😞😂😡
احساسات

احساسات مثبت و منفی در آرام کردن و تحریک دوشاها نقشی موثر دارند. اگردائماً در محیط کار و زندگی با احساساتی همچون خشم، کینه، نفرت، ناامنی، ترس، وابستگی تنبلی و مانند اینها دست و پنجه نرم می‌کنید، احتمال آشفتگی دوشاها زیاد است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha 
3/06/2018 (Tue) ❤ 269
👅
پاک کردن زبان
زبان یکی از اعضایی است که هر روز صبح پس از بیدارشدن باید آنرا معاینه و پاک کنیم. پاک کردن زبان در فرهنگ آیورودا مثل شستن صورت در دیگر فرهنگ هاست. با معاینه زبان میتوان وضعیت کلی ارگانهای درونی و مهم بدن را بویژه دستگاه گوارش را مورد بررسی قرار داد و احتمالاً اگر عضوی دچار مشکل باشد، مراقبت از آن را در شروع کرد. پاک کردن زبان ( بوسیله حلقه یا تسمه‌های فلزی مخصوص و نه با مسواک) مانند یک ماساژ برای همه ارگانهای داخلی عمل میکند.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha 
3/06/2018 (Tue) ❤ 272
میخک
این گیاه خوشبو، گرم و تند است و برای کافا و واتا مناسب البته مقادیر کم آن نیز برای پیتایی‌ها اگر پیتا در آنها آشفته نشده باشد مفید است. میخک مسکن است و برای سرماخوردگی، احتقان و سینوزیت استفاده می شود. بخور آن برای رفع گرفتگی بینی بسیار مناسب است.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #میخک 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #Cloves 
3/06/2018 (Tue) ❤ 330
🍃🍃
حلوای هویج
برای ۶ نفر

زعفران ۱ سرانگشت
آب ۱ قاشق غذاخوری
هویج رنده‌شده ٢ فنجان
گی ۶ قاشق غذاخوری
شیر ۱ فنجان
شکر خام ۱ فنجان
پودر دارچین ۱ قاشق چایخوری
مغز بادام یا کارول ۱ قاشق غذاخوری

زعفران را در یک قاشق غذاخوری آب برای ۱۰ دقیقه بخیسانید.
گی را در تابه روی حرارت ملایم گرم کرده هویج‌ها را حدود ۵ دقیقه در آن تفت دهید تا رنگش کمی قهوه‌ای شود و عطرش بپیچد.
شیر را اضافه کرده هم بزنید. بعد زعفران خیس‌خورده و باقی مواد را اضافه کنید.
روی شعله کم، بدون آنکه درِ ظرف را ببندید، حدوداً ۱٢ الی ۱۵ دقیقه به پختن ادامه دهید تا آب آن بخار شود. فراموش نکنید باید گاهی آن را هم بزنید تا گلوله نشود.
**کارول نوعی آجیل هندی است که در غرب مشابهی ندارد، اما می‌توانید آن را از خواربارفروشی‌‌ها‌ی هندی خریداری کنید و یا مغز پسته یا بادام را جایگزین آن کنید.

این دستورالعمل هر سه دوشا را متعادل می‌کند، اما بهتر است در خوردن آن تعادل را رعایت کنید.
اگر امکان دارد برای طبخ این حلوا از شیرِ بز استفاده کنید.
برگرفته از کتاب: #درمان_خویشتن_با_آشپزی_آیورودایی 
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthy  #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha 
3/06/2018 (Tue) ❤ 383
🍃🍃
آیورودا به ما می‌آموزد که هر کس می‌تواند خود را درمان کند اما توجه به این اصل که هر کس باید دستورالعمل‌های خاص خود را رعایت کند؛ بسیاری از رژیمهای غذایی، دستورات ورزشی و ... که به صورت عام تجویز می‌شود ممکن است برای کسی نافع ولی برای دیگری مضر باشد.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 259
🍃🍃
تعادل
سلامت در آیورودا چیزی نیست مگر تعادل.
تعادل در دوشاهای جسمی و ذهن از نظر آیورودا یعنی سلامت و در این حالت بستری برای فعالیت ویروس‌ها، باکتری‌ها و به طور کل بیماری‌ها وجود نخواهد داشت.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #پرکریتی  #رژیم_غذایی  #تعادل 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #vikiriti 
3/06/2018 (Tue) ❤ 278
🍃🍃
سم زدایی
تقریباً هیچ درمانی در آیورودا به صورت عمیق و اصولی اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه قبل از آغاز آن سموم موجود دفع شده باشند. هر درمانی قبل از پاکسازی فقط ممکن است باعث شود بیماری به ظاهر بهبود یابد و سموم به بافتهای عمیق‌تری وارد شوند.
#مارماتراپی  #ماساژ_مارماتراپی  #آشپزی_آیورودایی  #آیورودا  #آیور_کالچر  #دوشا  #واتا  #پیتا  #کافا  #طبع_شناسی_آیورودیک  #سم_زدایی  #پانچاکارما 
#Ayurveda  #Ayurculture  #vata  #pitta  #kapha  #Ayurvedic_Body_Type  #healthyfood  #healthy  #healthylife  #lifestyle #apa  #tejas  #prithvi  #vayu  #akasha  #prakriti  #detox  #PANCHAKARMA 
3/06/2018 (Tue) ❤ 244